Нагірянська громада
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП

Дата: 13.03.2024 16:35
Кількість переглядів: 63

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документа державного планування (ДДП) «Схема санітарного очищення населених пунктів Нагірянської  сільської ради Чортківського  району Тернопільської області»

 

  1. Замовник: Нагірянська сільська рада Чортківського району Тернопільської області

 

  1. Вид та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування.

«Схема санітарного очищення населених пунктів Нагірянської  сільської  ради Чортківського  району Тернопільської  області» (далі – Схема) є документом державного планування місцевого рівня і для якої, відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проводиться стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО).

Розроблення схеми санітарного очищення здійснюється відповідно до наказу Мінрегіону України від 23.03.2017р. №57 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів», склад та зміст визначається ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту».

  1. Метою схеми санітарного очищення є впровадження системи поводження з відходами, яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами у складі побутових відходів, максимально можливе використання вторинної сировини в складі відходів, створення системи прибирання території населених пунктів, яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля та зменшення небезпеки негативного впливу на здоров’я населення.

Схема матиме зв’язок з документами державного планування в сфері санітарного очищення населених пунктів Нагірянської  сільської  ради Чортківського  району Тернопільської  області:

Стратегією розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки;

Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року.

  1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

У Схемі передбачається виконання операцій поводження з твердими побутовими відходами (роздільний збір), рідкими побутовими відходами та операцій прибирання вулично-дорожньої мережі. Для реалізації зазначених видів діяльності здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не вимагається.

  1.  Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при    

            реалізації

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

під час проведення СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації Схеми для таких компонентів довкілля: ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, біорізноманіття, кліматичні фактори, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я.

б) для територій з природоохоронним статусом:

під час проведення СЕО, будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації заходів Схеми для території рекреаційних зон та території та об’єктів природно-заповідного фонду.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проект Плану не чинитиме транскордонного впливу на довкілля, тому не потребує оцінки транскордонних наслідків.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернатива №1: Розроблення та затвердження Схеми яка включатиме комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо поводження з побутовими відходами, прибирання об’єктів благоустрою та інших заходів санітарного очищення у відповідність до нормативних вимог щодо санітарного очищення населених пунктів з метою запобігання шкідливому впливу на довкілля та життя і здоров’я людини.

Альтернатива №2: Розроблення та затвердження Схеми яка включатиме комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо поводження з побутовими відходами з врахуванням проекту «Регіонального плану управління відходами у Тернопільській області до 2030 року», та прибирання об’єктів благоустрою та інших заходів санітарного очищення у відповідність до нормативних вимог щодо санітарного очищення населених пунктів з метою запобігання шкідливому впливу на довкілля та життя і здоров’я людини.

Альтернатива №3: «Нульовий сценарій» – в разі якщо Схема не буде затверджена, функціонування системи санітарного очищення населених пунктів відбуватиметься без системного покращення із збільшенням утворення і накопичення відходів, збільшенням негативного впливу на довкілля.

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою СЕО є визначення, опис та оцінювання наслідків виконання документу державного планування для довкілля. З метою прогнозування наслідків реалізації схеми санітарного очищення застосовуватимуться логічні i формалізовані методи прогнозування, а також наступна інформація: доповіді про стан довкілля області; екологічні паспорти області; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства та офіційні документи на рівні області, які мають відношення до проекту документа державного планування; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Для здійснення СЕО будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

проведення аналізу слабких та сильних сторін Схеми з точки зору екологічної ситуації;

проведення оцінки впливу Схеми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення.

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи з запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні у експлуатацію, експлуатації, консервації споруд та інших об’єктів визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». Цим законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог, зокрема:

а) раціонального i економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

6) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

г) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення, визначені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», зокрема у відповідності до вимог статті 24 щодо відвернення i зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення будуть розглядатися відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шкідливого впливу.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, за змістом та структурою визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування».

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Схеми санітарного очищення населених пунктів Нагірянської  сільської  ради Чортківського  району Тернопільської  області» подаються до Нагірянської  сільської  ради Чортківського  району Тернопільської  області за адресою: 48543, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище Нагірянка, вул О. Кобилянської, 5 або в електронному вигляді на електронну адресу:  nagiriyankasr@ukr.net в термін до 24.03.2024р.

 

.

Відповідальна особа: Брощак Віталій Михайлович

Термін прийняття зауважень та пропозицій – 10 днів з моменту оприлюднення заяви про визначення обсягу СЕО. За відсутності письмових зауважень і пропозицій від підрозділів з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь